Pel Varazdin Orao ROMS

Region Game Title
USA Zid (1985)(PEL Zabavni Programi)(YU)
USA Brojke (19xx)(-)(YU)
USA Ajnc (19xx)(PEL Soft)(YU)
USA Znakovi (1987)(Suzy Soft)(YU)[orao No.1]
USA Figure Chess (1986)(KMI Borovo)(YU)(en)
USA Jumping Jack (1986)(KMI Borovo)(YU)(en)
USA Podsjetnik (1987)(Suzy Soft)(YU)[orao No.1]
USA Pomorska Bitka (19xx)(-)(YU)
USA Pcelica Maja (19xx)(-)(YU)
USA 6502 Step V1.0 (19xx)(-)
USA Strip Game Ainc (19xx)(KMI Borovo)(YU)
USA Othello (1985)(Ivkovic, Sasa)(YU)
USA Reversi (19xx)(-)(YU)(en)
USA Boulder Dash (19xx)(Mihailovic, Nenad - Dapjas, Mihajlo)(YU)(en)
USA Match Fishing (1986)(KMI Borovo)(YU)(en)
USA Mikroracunalo Orao (1988)(PEL Varazdin)(YU)(Tape 1 Of 2)
USA Magicni Kvadrat (1985)(Ranogajec, Mario - Korpar, Boris)(YU)
USA Nevidljivi (1987)(Suzy Soft)(YU)[orao No.1]
USA Ukleti Dvorac (19xx)(-)(YU)
USA Jugador (19xx)(Vuletic, Mario)(YU)(en)
USA Strip Ainc (1985)(Bistrovic, Z.)(YU)
USA Obelix (19xx)(KMI Borovo)(YU)(en)
USA Labirint M (19xx)(-)(YU)
USA Memo (19xx)(PEL Soft)(YU)
USA Internacional Karate (19xx)(KMI Borovo)(YU)
USA Demo Grafika (1985)(KMI Borovo)(YU)
USA Avion (1986)(Herceg, Emil - Kos, Igor)(YU)
USA Mikroracunalo Orao (1988)(PEL Varazdin)(YU)(Tape 2 Of 2)
USA Crvic (1986)(PEL Soft)(YU)
USA Labirint (1985)(Bibi Soft)(YU)
USA Manic Miner (19xx)(Mihailovic, Nenad)(YU)(en)
USA Eagle (1986)(KMI Borovo)(YU)
USA Kuki (1986)(KMI Borovo)(YU)
USA Memo (19xx)(PEL Soft)(YU)[a]
USA Sokoban (19xx)(J.P.)(YU)(en)
USA Porno (19xx)(-)(YU)
USA Crtanje (1987)(Suzy Soft)(YU)[orao No.1]
USA Space Invaders (19xx)(PEL Soft)(YU)
USA Tornjevi (19xx)(Tom)(YU)
USA Pac-Man (19xx)(Ivkovic, Sasa)(YU)
USA Breakout (19xx)(Stan Rimox Software)(YU)(en)
USA Sintetizator Zvuka (1987)(Suzy Soft)(YU)[orao No.1]